Landskapsstafett 2009 Vasa, Öjberget
SU SV
  
Framsida
Inbjudan
Anmälning
Organisation
Regler
Klasser och sträckor
Banor och profiler
Snösituationen
Lagen
Köranvisningar
Tävlingsprogram
Resultat
Resultat 2008 Etseri
Frivilligt arbete
Bildgalleri
Du är 4410

ETELÄ-POHJANMAAN HIIHTO RY

ETELÄ-POHJANMAAN HIIHTO RY                                                                                                                                                                                 

 

 

Etelä-Pohjanmaan maakuntaviestihiihdon säännöt

 

 

Etelä-Pohjanmaan maakuntaviesti hiihdetään vuosittain eri puolilla maakuntaa.

Viestin järjestelyoikeus on kaikkien eteläpohjalaisten kuntien haettavana kaksi vuotta ennen ko. ajankohtaa.

 

Etelä-Pohjanmaan Hiihto ry:n johtokunta anomuksien perusteella päättää vuosittain viestin pitopaikan, huomioonottaen Suomen Hiihtoliitto ry:n suosittaman kilpailupäivän, sekä viestin maakunnalliset näkökohdat.

 

Hiihto suoritetaan kunnallisena maakuntaviestinä, joka hiihdetään kahtena viestinä naisten ja miesten sarjoissa, isojen ja pienten kuntien välisenä viestihiihtona.                                                   

 

 

 

Viestin järjestäjät

 

Maakuntaviestin järjestää Etelä-Pohjanmaan Hiihto ry yhdessä sen paikallisen järjestäjän tai järjestäjien kanssa, jolla ko. vuonna on järjestämisoikeus myönnetty.

Järjestämisoikeus voidaan myöntää anomuksesta eteläpohjanmaan kunnalle, kuntaryhmälle tai urheiluseuralle.

 

Viestin järjestäjä on velvollinen noudattamaan hiihtopiirin omien sponsoriensa kanssa mahdollisesti tekemiä sopimuksia maakuntaviestin järjestelyjen suhteen.

Näistä sopimuksista tai velvoitteista ilmoitetaan järjestäjälle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

 

Maakuntaviestin järjestämisanomus on jätettävä E-P:n hiihtopiiriin kirjallisena piirin johtokunnan

määräämänä ajankohtana kaksi vuotta ennen ko. kilpailua.

 

Kilpailu pyritään järjestämään piirin eri alueilla vuorottain.

 

Kilpailujen järjestäjä on velvollinen muodostamaan maakuntaviestin toimikunnan, johon lisäksi hiihtopiiri nimeää edustajansa.

Maakuntaviestitoimikunta vastaa kaikista hiihdon käytännön järjestelyistä.

Toimikunnan kokouksista on ilmoitettava hyvissä ajoin hiihtopiirin nimetylle edustajalle ja tarvittaessa myös tiedotusvälineille.

 

 

Sarjajako

 

Maakuntaviestissä kilpaillaan seuraavissa sarjoissa; Kunnat kilpailevat miesten ja naisten hiihdossa kahdessa sarjassa: yli 7000 asukkaan kunnat eli isojen kuntien sarja, sekä alle 7000 asukkaan kunnat eli pienten kuntien sarja.

 

Asukasluku määräytyy kunnan henkikirjoituksen mukaan sinä vuonna kun viesti hiihdetään.

 

Miesten viesti; viestin pituus ei saa ylittää 60 kilometriä.

Miesten viestijoukkueen muodostaa 3 yleisen ja 5 poikien sarjan hiihtäjää.

 

 

Naisten viesti; viestin pituus ei saa ylittää 20 kilometriä.

Naisten viestijoukkueen muodostavat 2 naisten ja 3 tyttöjen sarjan hiihtäjää.

 

Suomen Hiihtoliiton sääntöjen mukaisesti saa hiihtäjiä osallistua ylempään sarjaan matkojen mukaisesti.


 

 

Edustuskelpoisuus

 

Hiihtäjä saa edustaa maakuntaviestissä sitä kuntaa mikä on hänen henkikirjoituskuntansa viestiä edeltävän vuoden viimeisenä päivänä.

Mikäli hiihtäjä muuttaa asumaan piirin ulkopuolelle saa hän kuitenkin edustaa sitä kuntaa, josta hän on muuttanut, niin kauan kun hän edustaa hiihtoa, kunnassa toimivassa hiihto- tai yleisseurassa.

 

 

 

 

Ilmoittautuminen, osanottomaksut ja pääsyliput                                                  

 

Joukkueisiin ja osuuksiin nimettyjä hiihtäjiä ei saa vaihtaa toiseen joukkueeseen.

 

Ilmoitetun hiihtäjän tilalle saa vaihtaa hiihtäjän vain pakotettavissa tapauksissa, kuten sairauden vuoksi. Sairaudesta on tarvittaessa pystyttävä esittämään lääkärinlausunto.  

Muutoksesta on ilmoitettava heti esteen sattuessa ja viimeistään kilpailupaikalla hyvissä ajoin ennen kilpailujen alkua.

 

Ilmoittautuminen maakuntaviestiin on suoritettava kirjallisesti, sähköisesti tai telefaxilla virallisessa kilpailukutsussa määrätyllä tavalla ja siinä sanottuun määräaikaan mennessä.

 

Kilpailukutsu kunnille lähetetään järjestäjän toimesta marras-joulukuun vaihteessa, ellei muuta sovita.

 

Ilmoittautumisen yhteydessä on suoritettava osanottomaksu, jonka hiihtopiiri vuosittain määrää.

 

Kilpailuyleisölle myydään pääsyliput joiden hinta päätetään yhdessä järjestäjän ja hiihtopiirin kanssa.

 

 

 

Tunnustukset

 

Jokaisella hiihtäjällä on oltava asianomaisen kunnan tunnukset sekä rinnassa että selässä. Tunnuksissa on oltava kunnan numerotunnus yhdessä joukkuetunnuksen kanssa ja kunnan nimi.

 

Lisäksi hiihtäjillä tulee olla järjestäjän ajanottojärjestelmän vaatimat tunnukset.

 

 

 

Tuomarineuvosto

 

Tuomarineuvostoon kuuluu: tekninen asiantuntija (TD) ja apulais-TD, jotka nimeää hiihtopiiri, sekä kilpailujen johtaja.

 

 

 

Protesti tai vastalause

 

Maakuntaviestinhiihtoa vastaan tehtävät protestit tai vastalauseet on jätettävä tuomarineuvostolle kirjallisena Suomen Hiihtoliiton sääntöjen mukaan.

Protestimaksu on suoritettava Suomen Hiihtoliiton sääntöjen mukaisesti tuomarineuvostolle.

 

 

 


 

 

 

 

Talous ja sen tuloksen jakosuhde pääpiirteittäin

 

Maakuntaviestin taloudellisista velvoitteista vastaavat paikalliset järjestäjät.

 

Pääsylipuilla saatu tuotto jaetaan hiihtopiirin ja viestin järjestäjän kesken niin, että kummallekin osapuolelle tulee, painatuskulujen vähentämisen jälkeen, 50%:a  myytyjen lippujen tuotosta.

 

Ravintola- ja pysäköintitulot kokonaisuudessaan ja käsiohjelmatulot pääsääntöisesti kuuluvat kokonaisuudessaan paikalliselle järjestäjälle.

Järjestäjä myös huolehtii näitten asioitten käytännön järjestelyistä sekä toteutuksesta, kuten myös paikallisten toimitsija- tms. lippujen tai muun materiaalin painatuksista ellei muuta ole sovittu.

 

Osanottomaksut kuuluvat Etelä-Pohjanmaan Hiihto ry:lle.

 

Hiihtopiirin kilpailukalenteriin (takakansi) mahdollisesti tulevan maakuntaviestimainoksen kustannuksista vastaa paikallinen järjestäjä.

 

Hiihtopiirillä on oikeus hankkia maakuntaviestin käsiohjelmaan mainoksia, jos näin paikallisen järjestäjän kanssa sovitaan. Näitten mainoksien tuotto kuuluu hiihtopiirille, kuitenkin vähennettynä ilmoitusten painatuskuluilla.

 

Käsiohjelmaan varataan tarvittaessa hiihtopiirille ja sen pääsponsoreille kohtuullinen tila veloituksetta.

 

Pääsylippu- ja muut tilitykset, kummankin osapuolen kesken, pyritään tekemään viimeistään kahden viikon kuluessa kilpailupäivästä.

 

 

 

 

Uusi ajankohta tai -paikka

 

Sääolosuhteista johtuen hiihtopiirin johtokunta voi päättää viestille uuden ajankohdan tai määrätä viesti hiihdettäväksi toisella paikkakunnalla.

 

Viesti voidaan siirtää uuteen ajankohtaan, jos sään lämpötila asettaa esteitä viestin pitämiseen aiemmin päätettynä ajankohtana.

Viestin siirtopäätös toiselle paikkakunnalle otetaan käsittelyyn, jos järjestettävällä paikkakunnalla lumitilanne asettaa esteen viestin läpikäymiseen päätettynä ajankohtana ja samaan aikaan muualla maakunnassa lumitilanne sen sallii.

 

Siirtopäätöksiä tehtäessä pyritään minimoimaan järjestäjille tästä aiheutuvia niin taloudellisia kuin muitakin haittatekijöitä.

 

 

 

10§

Palkinnot                                                

 

Hiihtopiiri vastaa viestissä jaettavista palkinnoista.

 

Etelä-Pohjanmaan Hiihto ry:n yhteistyökumppanit voivat jakaa halutessaan viestissä omia lähinnä ns. kiertopalkintojaan ja jos piirin johtokunta sen on aiheelliseksi todennut.

 

Muista viestissä jaettavista palkinnoista sovitaan järjestäjän ja hiihtopiirin kesken hyvissä ajoin ennen kilpailua.


 

 

 

 

11§

Kutsuvieraat

 

Hiihtopiiri toimittaa hyvissä ajoin listan alueellisista kutsuvieraista järjestäjille, joille järjestäjä toimittaa kutsut. Järjestäjä voi lisäksi nimetä ja kutsua paikallisia kutsuvieraita.

 

Järjestäjä vastaa kutsuvieraiden kahvi- ja ruokatarjoilun kustannuksista.

 

 

 

 

12§

Muut painotuotteet

 

Tarvittaessa hiihtopiiri painattaa ja toimittaa osallistuville kunnille joukkuetunnukset, joitten kustannuksista vastaa tilauksen jättänyt kunta.

 

Hiihtopiiri toimittaa järjestäjien käyttöön sen hetkisen yhteistyökumppaninsa materiaalia, kuten lähtö-, maali- ja vaihtovaatteet, jne. Näistä sovitaan etukäteen järjestäjän kanssa.

 

 

 

 

13§

 

Mahdolliset sääntömuutokset

 

Etelä-Pohjanmaan Hiihto ry voi vuosittain tehdä maakuntaviestien joukkuekokoonpanoihin, hiihdettäviin matkoihin, sarjajakoon ja näihin maakuntaviestisääntöihin muutoksia.

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan alueen kunnille viimeistään sen kutsun yhteydessä, jonka vuoden viestiä kutsu koskee.

 

 

 

 

 

 

 

Seinäjoella 31.päivä lokakuuta 2007   

 

 

ETELÄ-POHJANMAAN HIIHTO RY

Keskuskatu 10

60100 Seinäjoki